Crisiszorg jeugd buiten kantoortijden

Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is het aanspreekpunt buiten kantoortijden voor jeugdigen en/of hun ouders die thuis of in de opvoeding een crisis ervaren waardoor het thuis onveilig is. De situatie kan niet wachten!

Ook is het CIT bereikbaar voor hulpverleners die een (dreigende) crisis signaleren in een gezin waar een jeugdige bij betrokken is. 

Wat te doen bij crisissituatie Jeugd door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen: 

Wanneer neemt u contact op? 
 • Bij een plotseling ernstige ontregeling in de fysieke, sociale- en/of psychische gesteldheid van een kind en/of ouders.
 • Bij een crisis in een gezin, bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.
 • Als adequaat handelen en acute inzet van vervolghulp noodzakelijk is om schade te voorkomen.
Met wie en hoe neemt u contact op? 
 • Van 09.00 tot 17.00 uur neemt u contact op met het lokale wijkteam. Bereikbaar via telefoon: 0499-335142 of per e-mail via: info@wijzer-oirschot.nl
   
 • Buiten kantoortijden neemt u contact op met Crisis Interventie Team (CIT). Bereikbaar via telefoon: 088-0666987 of per e-mail via: cit@vtzob.nl
   
 • Bij een jeugdbeschermingsmaatregel neemt u contact op met Spoed Eisende Zorg (SEZ). Bereikbaar via telefoon: 088-0666 999. 
   
 • Bij een psychiatrische crisis neemt u contact op met uw eigen huisarts. 
   
 • Al in behandeling bij de GGZ? Neem dan contact op met uw eigen behandelaar.