Mantelzorgwaardering Son en Breugel

LET OP; de waarderingsactie is verstreken. In augustus 2024 verschijnt op deze pagina informatie over de Mantelzorg waarderingsactie van 2024.

Gemeente Son en Breugel verstrekt jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Zij waardeert de inzet voor de medemens enorm en stelt daar een attentie tegenover. Je komt in aanmerking voor de waardering als je ingeschreven staat bij het Steunpunt Mantelzorg in Son en Breugel. Dit geldt ook voor de Jonge Mantelzorgers.

Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

De mantelzorgwaardering wordt éénmaal per jaar verstrekt aan diegenen die langdurige en intensieve zorg aan iemand in hun naaste omgeving verlenen en voldoen aan de voorwaarden. 

 Voorwaarden

  • Degene aan wie de zorg wordt gegeven woont in de gemeente Son en Breugel
  • De mantelzorger zelf mag ook buiten de gemeente Son en Breugel wonen 
  • De zorgvrager mag een mantelzorger aandragen indien deze gedurende een periode van ten minste 3 maanden, aaneengesloten, 8 uur per week, hulp heeft verleend.
  • De mantelzorger staat ingeschreven als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg. Indien je nog niet geregistreerd bent ga je bij het aanvragen van de waardering akkoord met registratie. 
  • Per mantelzorger kan één waardering per jaar worden ontvangen

Aanvragen

De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden van 1 september tot en met 31 december 2023 door het invullen van het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Na controle en zonder tegenbericht kan de waardering worden opgehaald bij diverse ophaallocaties. 
Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om de aanvraag digitaal in te vullen dan ben je van harte welkom bij het seniorenpunt in de foyer van het Dommelhuis Kerkplein 5 te Son) op de volgende momenten:

  • elke dinsdag van 11.00-12.00 uur (inloopspreekuur steunpunt mantelzorg)
  • elke woensdag van 16.00-17.00 uur (senioren infopunt)
  • elke donderdag van 14.00-15.00 uur (mantelzorgmakelaar Bertine van Ruremonde

Meer informatie over actie en voorwaarden

Neem contact op met één van onze onderstaande specialisten of bel/mail naar ons Steunpunt Mantelzorg

LET OP:

Houd rekening met enige wachttijd na het indienen/wegzenden van het aanvraagformulier. Dit kan even duren. Als het formulier ingediend is verschijnt een melding hiervan op je scherm (Je aanvraag is verzonden).

aanvragen mantelzorgwaardering 2023

Neem contact op met onze specialisten

Ellen van Gils Mantelzorg LEV Son en Breugel

Ellen
van Gils

Maatschappelijk werker
Marieke Schoenmakers Jongerenwerk LEV Son en Breugel

Marieke
Schoenmakers

Jongerenwerker - Consulent Jonge Mantelzorgers