Formulierenbrigade Sociaal Raadsliedenwerk - 2022
Datum

Greet is op leeftijd en zoekt hulp voor haar geldzaken bij de formulierenbrigade

Inhoud

*Greet is niet bekend met financiële regelingen. Via de formulierenconsulenten is de financiële situatie van Greet in kaart gebracht. Zij heeft een beperkt netwerk en het ontbreekt haar aan taal- en digitale vaardigheden om zelf de relevante informatie te verzamelen. Zij is onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden en middelen om haar (financiële) situatie te verbeteren. Daardoor kwam zij maandelijks geld tekort wat een negatief effect had op haar gezondheid.

De financiële situatie van Greet is in kaart gebracht en de administratie is geordend. De formulierenconsulenten hebben Greet geholpen met het aanvragen van financiële regelingen en besparingen doorgevoerd. Daardoor zit Greet niet langer onder de armoedegrens. Ook is er ondersteuning op andere vlakken ingeschakeld, zoals huishoudelijke hulp vanuit de WMO. Nu komt Greet maandelijks geen geld meer tekort.

*Wegens privacy gebruiken we voor dit verhaal een fictieve naam en een stockfoto.

Vind je dit een goed verhaal?

LEVgroep is volop in beweging en heeft meer verhalen voor je verzameld. Neem gerust een kijkje.

Alle verhalen