Huiskamerproject start weer

Inhoud

Na een periode van waarin het huiskamerproject gestopt is vanwege corona, is het vanaf 1 februari weer mogelijk om deel te nemen aan de huiskamergroep op dinsdagmiddag in het parochiehuis in Son. Omdat het een kleine groep is, kunnen we de corona-richtlijnen goed in acht nemen.

Wat is het Huiskamerproject?

Het Huiskamerproject is opgezet, als vorm van ondersteuning en dienstverlening, om er voor te zorgen, dat mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie kunnen blijven wonen. Het biedt een zinvolle dagbesteding in groepsverband en mogelijkheden om contacten te maken met leeftijdsgenoten in de woonbuurt van de ouderen. Ook kan het een tijdelijke overbruggingshulp zijn om het werk van verzorgers (mantelzorgers) even over te nemen.

 

Voor wie is het project bedoeld?

Het Huiskamerproject is voor senioren, die lichamelijk of mentaal gezien moeite hebben om aan een algemene activiteit deel te nemen. Dit kan zijn, omdat er lichamelijke belemmeringen zijn, omdat men tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft, of dat men het moeilijk vindt zelfstandig bestaande activiteiten te bezoeken.

 

Wanneer worden de activiteiten gehouden?

Op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur (bij voldoende belangstelling willen we de groep op donderdagochtend in Breugel ook weer opnieuw starten). Vervoer kunt u regelen via deeltaxi vervoer.

 

Wat wordt er geboden?

We beginnen met het drinken van koffie of thee. Daarna worden er activiteiten aangeboden, zoals bewegen voor ouderen, spelmogelijkheden, handvaardigheid en muziek. Maar natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid voor een goed gesprek of gewoon koffie te drinken en kijken naar activiteiten van anderen. Kortom: een programma op maat.

 

Waar vind ik de huiskamer?

De huiskamer vindt u op dinsdagmiddag in het Parochiehuis Sint-Petrus Banden, Kerkplein 7 in Son. De groep op donderdagochtend in De Boerderij Leeuwstraat 2 in Breugel is nog niet opgestart.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname bedragen € 12,50 per maand voor één dagdeel en €20 per maand voor twee dagdelen. Materialen en consumpties zijn hierbij inbegrepen.

 

Hoe kan ik me aanmelden?

Voor informatie of voor een afspraak om kennis te maken met het huiskamerproject kunt u contact opnemen met de LEVgroep: Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel: teamsonenbreugel@levgroep.nl. Tel. 0499-475361. Contactpersoon: Toos v.d. Laar.