Alzheimer Café Eindhoven - Warme technologie en dementie

Inhoud

Wees welkom in het Alzheimer Café: een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met een vorm van dementie en hun naasten. Een fijne ontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie. Waar je antwoord krijgt op vragen, ervaringen uitwisselt met anderen en ruimte hebt voor sociaal contact. 

Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/

Warme technologie en dementie

Technologie: je kunt er in onze maatschappij niet omheen. In de paramedische praktijk komen zorgprofessionals en cliënten steeds meer en vaker in aanraking met technologie, die kansen biedt om op allerlei manieren te ondersteunen.

Het ontwerpen van warme technologie in de zorg gebeurt met een mensgerichte aanpak. De doelgroepen worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling ervan.

DR. IR. Rens Brankaert is vanavond onze gast en zal door ons geïnterviewd worden waardoor u een beeld krijgt bij de term Warme technologie en wat het in de toekomst gaat bijdragen.

  • Datum en tijd: maandag 19 februari 2024 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Locatie: Summa College Eindhoven – Willem de Rijkelaan 3 – 5616 AE Eindhoven

Meer informatie 

Neem contact op met Thea Strume
Telefoon 06 53 52 06 00  |  E-mail t.strume@alzheimervrijwilligers.nl